وب ویتال (Web Vitals)

معیارهای ضروری برای یک سایت سالم

وب ویتال

بررسی اجمالی

Web Vitals ابتکاری از طرف Google برای ارائه راهنمایی های یکپارچه برای سیگنال های با کیفیت است که برای ارائه یک تجربه کاربری عالی در وب ضروری است.گوگل در طول این سالها تعدادی ابزار برای اندازه گیری و گزارش عملکرد ارائه کرده است. برخی از توسعه دهندگان در استفاده از این ابزارها متخصص هستند ، در حالی که برخی دیگر پی بردن به فراوانی ابزارها و معیارها را دشوار می دانند.

با Google’s Web Vitals ، ما سرانجام معیار روشنی برای تجربه کاربر داریم. و هنگامی که Web Vitals را با بهینگی و سرعت ترکیب می کنید ، در نهایت دید واضحی نسبت به آنچه کاربر شما تجربه می کند ، دارید.

معیارهای وب ویتال

محاسبه وب ویتال

خطایابی وب ویتال

 • چرا داده های آزمایشگاهی و میدانی می تواند متفاوت باشد؟
 • خطا یابی تغییر چیدمان
 • خطایابی وب ویتال

بهبود معیارهای Web Vitals

 • بهبود بزرگترین ترسیم محتوایی LCP
 • بهبود تاخیر اولین ورودی FID
 • بهبود تاخیر اولین ورودی CLS

شیوه‌ها و روش‌های بهتر

 • الگوهای بهینه شده core web vitals برای UX
 • بهترین روش ها برای کاروسل ها (تصاویر چرخ و فلکی)
 • بهترین شیوه ها برای اعلان های کوکی
 • بهترین روش ها برای فونت ها
 • بهترین شیوه ها برای برچسب ها
 • پیمایش بی نهایت بدون تغییر چیدمان
 • سی اس اس در Web Vitals