سهم Nvidia از بازار کارت های گرافیکی بیش از ۸۰ درصد است

مدت هاست که Nvidia نفس AMD را در عرصه کارتهای گرافیکی بریده، سهم AMD از این بازار به ۱۸% کاهش یافت در حالی که Nvidia با سهم ۸۲% خود می تازد

بیشتر بخوانید