اپلیکیشن هایی که به تحصیل دانش آموزان کمک می کنند

فصل مدرسه دوباره فرا رسیده، این سالها دانش آموزان در کنار کتاب های درسی و وسایل کمک آموزشی از تلفن های همراه و به ویژه تبلت ها در کنار درس خواندن استفاده می کنند

بیشتر بخوانید