بزرگترین ترسیم محتوایی LCP

بزرگترین ترسیم محتوایی LCP یک معیار مهم و کاربر-محور برای اندازه گیری سرعت بارگذاری درک شده توسط کاربراست، Largest Contentful Paint نقطه ای را در جدول زمانی بارگذاری صفحه مشخص می کند که محتویات اصلی صفحه احتمالاً بارگذاری شده اند

بیشتر بخوانید