دستیار صوتی فیسبوک M ، رقیب جدید کورتانا و سیری

در حالی که کمپانی‌های اپل، گوگل و مایکروسافت به ترتیب دستیارهای صوتی خود به نام سیری، ناو و کورتانا را

بیشتر بخوانید